dinsdag 23 december 2014

De aanhouder wint - blue energy op de afsluitdijk

Op De Dag van Maarssen 2007 sloten verschillende partijen een convenant waarin zij de ambitie vastlegden om te komen tot een Blue Energy Centrale in de Afsluitdijk. Dat was in 2007. Voor mij begint de betrokkenheid bij deze ontwikkeling 2 jaar later, met de organisatie van een sessie in Madurodam om een vervolg te geven aan het convenant.

In september 2009 verzamelden zich in Madurodam de hoofdrolspelers op het gebied van Blue Energy, vanuit het rijk waren de DG Water en de DG Rijkswaterstaat aanwezig.  Die laatste had eigenlijk helemaal geen tijd, maar de aanwezigheid van de www.eneco.nlCEO van Eneco en enige politieke druk hielpen om hem toch in de zaal te krijgen.  Persoonlijk was ik samen met een collega verantwoordelijk voor deze sessie.  Groot was dan ook de schrik toen er iemand binnen kwam lopen, helemaal uit Friesland met 2 jerrycans en een apparaat dat deed denken aan de scheikunde opstelling uit VWO 4.   Die schrik sloeg aan snel om in bewondering toen bleek dat zoet en zout water in de opstelling een lamp konden laten branden. Die middag hebben we een belangrijke basis gelegd voor de support vanuit ons Ministerie voor Blue Energy.

Twee weken geleden was ik voor het werk op de Afsluitdijk en we hebben daar de blue energy centrale bezocht die recentelijk door de Koning geopend is. Wat een prachtig resultaat, en mooi om te zien hoe je met een harde scheiding tussen zoet en zout energie kan maken.  Het is nog steeds een pilot centrale waarin onderzoek wordt gedaan om de kostprijs van dit type energie omlaag te krijgen, en de technologie schaalbaar te maken.  Maar wat er nu al staat is echt indrukwekkend.


Hebben we dan 5 jaar lang alleen maar zitten wachten?  Nee. Hoewel we financieel niet al te veel konden doen (staatssteun) is er vanuit Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat gefaciliteerd bij het zoeken naar een geschikte locatie en bij het aanvragen van alle vergunningen voor de pilot centrale.  Loslaten en helpen. Dat is spannend, bijvoorbeeld op het moment toen een van de financiers uit het project stapte. Gelukkig waren er weer nieuwe partijen bereidt om in te stappen.  Mede daardoor staat er nu een prachtige centrale op de Afsluitdijk. En dat is iets waar ik echt trots op ben.