vrijdag 19 december 2014

Inkoop als driver voor innovatie in het publieke domein


Inkoop wordt belangrijker als driver voor innovatie in het publieke domein.   Dat is in een zin de essentie van de publicatie 'public procurement as a diver of innovation in SME's and Public Service' van de Europese Commissie die recentelijk is gepubliceerd.

Bevat de publicatie hele nieuwe dingen? Nee, het is een ondersteuning van het beleid rondom innovatiegericht inkopen dat we binnen Nederland al kennen.  Maar: de publicatie biedt beleidsmakers en inkopers instrumenten om hun beleid rondom inkoop te ondersteunen en biedt een overzicht van tools en instrumenten om de eigen inkooporganisatie te ondersteunen.

Er zitten zeker wel een aantal interessante zaken in de publicatie. Allereerst bevestigt ook deze publicatie dat inkoop niet een faciliterend onderdeel is van een project of organisatie, maar dat het er juist om gaat om vanuit een strategisch perspectief naar inkop en innovatie te kijken. De publicatie biedt aanknopingspunten voor grensoverschrijdende gezamenlijke inkoop, en de koppeling met de Europese fondsen. Toch slot gaat de publicatie ook in op kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van inkoop.

Conclusie. De publicatie ondersteund het beleid dat we in Nederland hebben, en biedt inspiratie en instrumenten om het beleid nog verder te ontwikkelen, te implementeren en toe te passen in onze dagelijkse inkoop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten