zaterdag 27 december 2014

Terugblik op een reorganisatie en/of de vorming van een nieuw Ministerie


Opheffen en creëren van ministeries is geen alledaagse klus, het is een complexe verandervraag. Han Nichting, Cees Simons en Jaap Verhoeven waren als organisatieontwikkelaars nauw betrokken bij de vorming van het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf het eerste begin realiseerden zij zich dat ze mede vorm gaven aan een uniek, ingrijpend en omvangrijk veranderingsproces. Bouwen aan een departement dat “in 2015 gezien wordt als een voorbeeld van kracht en succesvolle vernieuwing in de rijksdienst” In het boek ' Betekenis geven aan Verandering een reflectie op het vormingproces van het Ministerie van I&M'  zijn de ervaringen opgetekend.

Voor mij was het bijzonder om dit verhaal terug te lezen, omdat ikzelf ook deel was van de verandering tijdens mijn detachering bij de directie Strategie, Kennis en Innovatie, en de auteurs ook alle drie goed ken. Als directie hingen we destijds rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal,  en daar hadden we er gedurende 24 uur twee (of geen) van.  Al snel werd er daarin duidelijkheid geschapen en een week later was ook bekend dat de oude VenW directeur ook de nieuwe directeur Strategie, Kennis en Innovatie zou worden. Wel werd de club opeens twee keer zo groot, omdat ook de collega's van oud-VROM erbij kwamen.  En iedereen voelde wel aan dat dat niet zo zou blijven.  Uiteindelijk is de directie ook weer gekrompen van meer dan 20 personen naar een kleine 10 fte.

'Betekenis geven aan Verandering een reflectie op het vormingproces van het Ministerie van I&M' is voor mij een bijzonder boek, met heel veel herkenning.  Binnenkort begint 2015, en dat doel van  'voorbeeld van kracht en succesvolle vernieuwing' gaan we volgend jaar met het nieuwe departement van Infrastructuur en Milieu echt wel laten zien.