zaterdag 6 maart 2010

Op naar de volgende verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zitten erop. Alle collega's die gekozen zijn wil ik vanaf hier nogmaals hartelijk feliciteren met hun raadszetel. Verder kan je eigenlijk weinig met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen of de landelijke peiling. Als het zo blijft, dan wordt het lastig om een kabinet te vormen na juni. Als het zo blijft....Inmiddels is al wel duidelijk dat er begin april meer duidelijkheid komt. Dan hebben alle partijen de verkiezingsprogramma beschikbaar, én zijn de heroverwegingsrapporten klaar. De planning is nu dat die 1 april naar de kamer gestuurd worden. Ik ben benieuwd of de partijen dan ook echt stelling gaan nemen waar zij € 35 miljard bezuinigingen willen vinden.


Tussen alle verkiezingsperikelen door ook nog twee leuke bijeenkomsten gehad de afgelopen weken. Op werkbezoek geweest bij het innovatiecentrum van DSM. Enkele opvallende zaken. Klimaatverandering is geaccepteerd. Waar de oorzaak vandaan komt vindt DSM eigenlijk niet zo belangrijk. Maar het fenomeen klimaatverandering wordt als gegeven aangenomen. Dat betekend dus zeespiegelstijging en meer extreem weer. DSM probeert zoekt dus naar producten die hierop inspelen. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar rijst die veel minder water nodig heeft om te groeien.


Er wordt vol ingezet op bio-materials. De materialen zijn traditioneel de sterke kant van DSM, door groei/overnames is DSM ook aanwezig in de bio-technology. De verwachting van DSM is dat deze velden zullen gaan samenvloeien. Hier wordt door DSM al op voorgesorteerd. Daarnaast wordt ook volop ingezet op 2e generatie biobrandstoffen. Ontwikkeling hiervan sluit goed aan bij de traditionele activiteiten van DSM. Daarnaast heeft Nederland door het Chemiecluster en de positie van de Rotterdamse haven goede kansen om een grote speler op deze markt te worden.


Tot slot ben ik afgelopen woensdag bij Stadshavens en bij het havenbedrijf Rotterdam geweest. Het project stadshavens gaat over de herontwikkeling van oude havengebieden in Rotterdam. Door de ontwikkeling van de Maasvlaktes trekt de havenindustrie westwaarts en komen oude havengebieden vrij voor nieuwe functies. Naast de herontwikkeling spelen ook ambities als klimaatadaptatie en duurzaamheid een grote rol. Om een gevoel te krijgen voor schaalgrootte, het gaat in totaal om 1600 hectare gebied. Dit is ongeveer evenveel als het grondoppervlak van de stad Gouda.


Bij port of Rotterdam gesproken over de havenvisie 2030 en het ondernemingsplan van het havenbedrijf voor de komende vijf jaar. Belangrijke aandachtspunten voor de RvB van het havenbedrijf. Verder ontwikkeling en invulling MAVA2. Voldoende bereikbaarheid. Ook kwaliteit achterlandverbindingen belangrijk. Naast de goede discussie is er een rondleiding geweest in het scheepvaartcontrolecentrum van het Havenbedrijf. Vanuit hier wordt de hele scheepvaart in het havengebied en in de Eurogeul aangestuurd.


De komende weken staan in het teken van het voorbereiden van de directeurenconferentie van 25 maart. De top 80 van Verkeer en Waterstaat komt bij elkaar om de actuele situatie te bespreken. Wordt vast een boeiende meeting.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten