woensdag 25 februari 2015

Inkoop als exportproduct


Met het publiceren van het beleidskader Innovatiegericht Inkopen in het Engels, neemt het aantal niet-nederlandstalige emailtjes in mijn mailbox steeds verder toe. Inmiddels heb ik de meerderheid van de EU-landen al lang zien komen.   

Ook deze week was er weer een nieuwe impuls van Engelstalige verzoeken uit Parijs, Toulouse en Israel. Aanleiding hiervoor is een tweetal artikelen. Allereerst een kort bericht dat het beleidskader presenteert als een best practise op het EU procurement forum.    Een dag later verschijnt op de website publicspendmatters.eu een iets langer artikel over het beleidskader Innovatiegericht Inkopen.  Leuk om te zien dat er zoveel vragen volgen op een tweetal berichten, is inkoop en inkoopkennis een potentieel Nederlands exportproduct?

De buitenlandse aandacht komt ook weer terug naar Nederland. Zo tweet de topsector Water afgelopen maandag: 'Ambitie @Rijkswaterstaat 2.5% meer #innovatie openbare aanbestedingen & alle belemmeringen voor innovatie verwijderd'. Met een verwijzing naar het Engelstalige beleidskader.