Analytics

zaterdag 28 februari 2015

Innovatiegericht Inkopen in een netwerksamenleving - naschrift


Enkele weken geleden heb ik een blog geschreven over innovatiegericht inkopen in een netwerksamenleving. Deze bijdrage is veel gelezen, goed beoordeeld en ik heb er leuke en ook nuttige reactie op gehad. Dank daarvoor.

Er kwamen ook een aantal vragen binnen over de presentatie die is gegeven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bij het innovatienetwerk Rijksinkoop.  Daarom hebben we na overleg met de collega's die de sessie hebben georganiseerd, de presentatie online gezet zodat iedereen er kennis van kan nemen. Reacties, tips, kritiek en vragen blijven uiteraard van harte welkom.