maandag 2 februari 2015

meten van innovatiegericht inkopen

Al vanaf de start van het topsectorenbeleid is er veel aandacht voor de Kabinetsdoelstelling om 2,5% te besteden aan innovatiegericht inkopen. Mijns inziens terecht, want deze doelstelling is een doelstelling die niet gaat over de aanbodzijde van innovatie (bedrijfsleven), maar over de publieke vraagzijde van innovatie. Zonder vraag en klant geen sluitend business model. Omdat publieke inkoop ongeveer 20% van de nationaal product uit maakt, ligt hier in potentie een interessant inkoopvolume dat ook op innovatie gericht kan worden.

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken is er de afgelopen jaren regelmatig gemeten gaan de doelstelling, dit betrof dat een kwalitatieve meting waarin op basis van een steekproef aanbestedingen op Tenderned werd beoordeeld hoe innovatiegericht deze aanbestedingen zijn opgezet. Een mooie basis, maar toch bleef de behoefte bestaan, en de discussie terug keren, om te zoeken naar een directer, meer kwantitatief meetinstrument.


Eind januari is Bart Lenderink afgestudeerd op een kwantitatief meetinstrument voor innovatiegericht inkopen aan de Universiteit Twente.  Kwantitatief, dus op basis van euro's die via het inkoopproces worden ingezet op het inkopen van innovatie.  Uiteraard is er nog een hoop te doen.  Is de definitie van innovatiegericht wel scherp, is er voldoende data, en wat doe je als een deel van een aanbesteding innovatiegericht is? Voldoende te doen nog dus. Maar het eerste resultaat staat.   En Bart gaat kijken of hij de komende vier jaar op dit onderwerp kan promoveren.

Het afstudeerrapport is hier te downloaden.