vrijdag 13 februari 2015

Innovatiegericht inkopen en duurzaam inkopen in het nieuws


De afgelopen weken was innovatiegericht inkopen weer op diverse punten onderdeel van het nieuws.  Hoewel dat leuk is om te zien, roept het bij mij wel steeds vaker de vraag op wat het nu betekent en of er doorwerking ontstaat.

Misschien wel het minst in het nieuws geweest is de topsectoren agenda voor 2015  Prominent in de agenda op sheet 8: 'Met innovatiegericht inkopen op maatschappelijke thema’s en concrete projecten in een vroeg stadium markt en overheid verbinden zodat de afzetmarkt voor maatschappelijke innovaties vergroot wordt' Volgens mij een prachtige ambitie die wel iets meer aandacht had mogen hebben, de uitdaging is wel om hier handen en voeten aan te geven.

Meer aandacht kreeg de groeiagenda van MKB Nederland. Een mooie agenda, maar de paragraaf over het inzetten van de overheid als launching customer vond ik ronduit teleurstellen.  'Overheden, nationaal maar zeker ook regionaal, kunnen innovatie bij kleinere bedrijven stimuleren door innovatief of maatschappelijk relevant aan te besteden. Het in de VS succesvolle Small Business Innovation Research Programma (SBIR) moet ook in Nederland betere navolging krijgen. Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten. Hoewel de Nederlandse regeling aantrekkelijk is voor het mkb, is er geen structureel budget voor. Relevante departementen en regionale overheden worden ‘uitgenodigd’ het instrument te gebruiken. Daarmee heeft het geen structurele basis.'

Volgens mij loopt MKB Nederland  hier echt wat jaartjes achter.  Met een apart budget voor een SBIR instrument blijf je een niche in een hoekje van de overheid.  Het gaat er juist om dat je inkoopketen inzet om innovatie te stimuleren.  Dat werkt het beste binnen de bestaande inkoopketens en binnen de bestaande budgetten.  Alleen dan zet je de inkoopkracht van de overheid in voor het aanjagen van innovatie.

Tot slot de discussie over duurzaam inkopen.  Vanuit diverse organisaties is er een brief gestuurd aan de Tweede Kamer en de betrokken bewindslieden over duurzaam inkopen.  Er zitten een aantal interessante aanbevelingen in, maar over het algemeen was de conclusie wel wat erg negatief.  Of dit is in de media zo geframed?

Persoonlijk was ik verrast dat al 10% van de overheidsorganisatie Innovatiegericht Inkopen toepast, want dit is pas sinds drie jaar een thema.  Ik ben erg benieuwd naar de onderbouwing van het percentage, maar die is helaas niet terug te vinden.   Voor mij nog steeds de hamvraag: Waarom apart inzetten op duurzaam inkopen???  Biedt in inkoop ruimte voor innovatie en vernieuwing op alle facetten!  Nieuwe innovatieve oplossingen zullen per definitie duurzamer zijn.  En door zowel in te zetten op innovatie als op duurzaamheid versplinter je het vernieuwingspotentieel binnen de overheid. Daarmee belemmer je de vernieuwing, en dat is juist datgene wat de briefschrijvers volgens mij niet willen.