woensdag 4 februari 2015

Innovatiegericht Inkopen in een netwerksamenleving


Innovatiegericht Inkopen is hot, dat is mij afgelopen week wel weer duidelijk geworden. Ook wordt steeds meer duidelijk dat als we inkoop willen gebruiken om innovatie te stimuleren, de inkoper zich steeds meer gaat bewegen in een netwerk. En dat is nog wel even wat anders als inkoop zien als een administratief proces.

Afgelopen week heb ik weer voluit mogen oefenen met deze nieuwe rol. De week begon met een presentatie over het icoon Afsluitdijk bij de collega's van het kerndepartement van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  We hebben uiteraard het project toegelicht, maar ook gediscussieerd over het gevolgde proces en de gevolgen die zo'n bijzonder project heeft voor rollen, verantwoordelijkheden en doorlooptijden. Erg motiverend en leuk om te doen.

Op dinsdag heb ik deelgenomen aan het inkoopsymposium 'Inspiratie door ├Źnnovatie' aan de Haagsche Hogeschool, er waren maar liefst 350 deelnemers aan het symposium!!  Een aula vol met belangstellenden over dit onderwerp.  CvB voorzitter Leonard Geluk vatte de kern van het symposium goed samen.  De Haagsche Hoogschool leidt studenten op om in een netwerksamenleving te acteren.  Ook de inkoper schuift steeds meer die kant op, zeker als hij ook innovatie moet aanjagen.  Aan de ene kant de business, met soms ook meerdere klanten als je bijvoorbeeld inkoopcentrum bent.  Aan de andere kant de gevestigde leveranciers, maar ook een heel netwerk van toeleverende bedrijven en/of nieuwe innovatieve partijen. Hoe beweeg je jezelf daarin voort als inkoper?

Op de website van facto.nl is een compleet verslag te vinden van het symposium.  Mij viel op dat overal binnen inkoopland deze ontwikkeling speelt, dat er veel gemeenten bezig zijn met de vernieuwing of herinrichting van hun inkoopfunctie, en dat zachte competenties juist in dit soort veranderingen essentieel zijn. Het was een inspirerende middag, met een aantal leuke nieuwe contacten en vervolgafspraken ben ik weer naar huis gegaan.

Afgelopen donderdag mocht ik, samen met collega Anke Zindler, de aftrap doen bij het Innovatienetwerk Rijksoverheid.  Ook zij denken na over innovatiegericht inkopen en innovatie-agenda's. Het was erg leuk om onze ervaringen te delen. En als ik het blog van Kees Tazelaar lees is onze bijdrage ook goed ontvangen.

Bij deze bijeenkomst werd er ook aan de voorkant van het proces al nagedacht over de zachte kan van verander- en inkoopprocessen in organisaties.  In ons eigen proces is dat gedurende de rit steeds meer naar voren gekomen, bedacht ik mij achteraf.  Het innovatienetwerk gaat er de komende tijd al aan de voorkant mee aan de slag.  Mogelijk kunnen ook wij daar weer van leren voor ons eigen innovatietraject.