Analytics

vrijdag 24 juli 2015

Kennis en Innovatieagenda topsector Water gepubliceerd

Het is al even geleden, maar in mijn vakantie de Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019 gepubliceerd, een mooi overzicht van de Kennis en Innovatieambities voor de komende jaren vanuit topsector water.  Onderdeel van de agenda is de Kennis en Innovatieagenda Deltatechnologie 2016-2019, waaraan ik ook nog een stukje heb mogen meeschrijven.

Interessant onderdeel van de Deltatechnologieagenda zijn de geformuleerde kritische succesfactoren:

  • Doorslaggevende gunnings-/prestatie-indicatoren ontwikkelen op de doelstellingen van de outcome van de KIA en contracten. De inhoud komt van triple helix partijen, de topsector moet willen sturen op het ontwikkelen van kansrijke toekomstige verdienpotentieel voor daadwerkelijke vraagstukken met nieuwe oplossingen. Hier zou Het Topteam Water en het Kernteam Deltatechnologie een rol kunnen en moeten spelen. 
    • Worden mensen beloond voor innovatie? Kunnen zij persoonlijk voordeel behalen uit innovatie? 
    • Durven mensen vasthoudend te streven naar wat zij geloven dat hun organisatie of breder (Nederland) zal versterken of worden ze gestimuleerd om "gewoon de klus te klaren"
  • Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen ter optimalisatie van het project en het spreiden van risico’s en batentussen opdrachtgever/opdrachtnemer 
  • In besluitvorming durven omgaan met onzekerheden die samengaan met innoveren 
  • Gezamenlijk ervoor zorgen dat innovaties op verantwoorde wijze sneller richting implementatie komen
De hierboven genoemde factoren laten zijn dat er naast alle kennis- en innovatieuitdagingen ook een veranderuitdaging is.  Lef, durf en allerlei zachte aspecten komen terug in het lijstje hierboven.  Hieraan werken zal de komende jaren de echte uitdaging zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten