Analytics

dinsdag 4 oktober 2016

Stimuleren van innovatie door competatieve prikkels

In het kader van zijn afstudeeronderzoek heeft Jeroen Tepper de afgelopen maanden zijn afstudeeropdracht ingevuld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.   Om innovatie te stimuleren en te zorgen voor verandering en vernieuwing, zetten we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma in op een intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen en marktpartijen.

Jeroen heeft onderzoek gedaan naar een meer competatieve vorm als alternatief op samenwerking. Competitie tussen waterschappen (opdrachtgevers) of competitie tussen marktpartijen (opdrachtnemers) kan zorgen voor verandering en vernieuwing. Bovendien kan competitie partijen prikkelen om te komen met innovatieve oplossingen. Deze verschillende governance-strategie├źn (beleidsvorming op basis van samenwerking en beleidsvorming op basis van competitie) heeft Jeroen tijdens mijn afstudeeronderzoek tegen elkaar opgezet. Tenslotte heeft Jeroen onderzocht op welke manier het Hoogwaterbeschermingsprogramma op programmaniveau innovatie kan stimuleren aan de hand van competitieve prikkels.

Het onderzoek heeft een mooi afstudeerwerk opgeleverd.  Competitie tussen de waterschappen zie ik in onze huidige alliantie nog niet gebeuren, omdat samen werken aan een veilig Nederland een van de hogere doelstelling van de alliantie is.  Wel biedt het rapport aandachtspunten om op onderdelen wel na te denken over competatieve prikkels.  Daarmee heeft het rapport waardevolle input opgeleverd om de komende jaren weer verder te werken aan het versterken van het innovatieklimaat van het HWBP.

Over de auteur. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten